Semi-automatic Labeling Machine

CKF-105 / CKF-230 / CKF-G01

International Co., Ltd.

CONTACT

TEL : +886-4-8283395

FAX : +886-4-8283393

ADDRESS : No.535, Xinglin RD., Puxin Township, Changhua County 51341, Taiwan

Copyright © 2019 CKF International Co., Ltd.  | design by megaweb